25 edycja konkursu „ZIELONY POZNAŃ”

 Niedawno zakończyliśmy osiedlową część jubileuszowej 25 edycji Konkursu „Zielony Poznań”. W tym roku 51 uczestników zgłosiło 63 obiekty w 4 kategoriach. Do miejskiej części Konkursu można było wybrać tylko 1 na 25  zgłoszonych obiektów. Dlatego osiedlowa komisja mogła tylko zgłosić 2. W tym roku wybrano ogród Pani Marii Stefaniak z Kobylegopola i balkon Pani Grażyny Błońskiej z ul. Folwarcznej. Była to najtrudniejsza decyzja komisji w ciągu 4 lat kadencji naszej RO. Nigdy tyle obiektów nie zdobyło tak wysokiego uznania członków komisji, mimo suszy panującej w obecnym sezonie.

             W kategorii ogrody przydomowe równorzędne pierwsze miejsca zajęli: Ewa Grzeszak, Robert Łysiak, Krystyna Koper-Laskowska – z Zielińca oraz Maria Stefaniak, Barbara Grembowska – z Kobylegopola. Wszyscy w/w uczestnicy otrzymali maksymalną ilość punktów za ogólne wrażenie i układ kompozycji. Drugą nagrodę w tej kategorii zdobyła Pani Paulina Hajek z Antoninka za potencjał i nowatorskie podejście do kompozycji ogrodu. Trzecią nagrodę przyznano p. Elżbiecie Kansy z Kobylegopola za ogród wodny i Pani Joannie Goliat za ogród, jako miejsce do zabawy dla dzieci z osiedla.

            W kategorii balkony, tarasy, okna pierwsze, również równorzędne miejsca przyznano Pani Barbarze Grembowskiej, Bożenie Nowak, i Marii Stefaniak – z Kobylegopola oraz Urszuli Molendzie, Grażynie Błońskiej z ul. Folwarcznej. Wszystkie również otrzymały maksymalną ilość punktów. Drugą nagrodę otrzymało Stowarzyszenie „Monar” z ul. Borówki (okna) a trzecią Pan Robert Łysiak z Zielińca (taras) i Pan Krzysztof Sowiński z ul. Folwarcznej (balkon).  Wyróżnienie otrzymuje p. Irena Szymańska z os. Przemysława za propagowanie idei Konkursu „Zielony Poznań”.

            Wśród zieleńców równorzędną pierwszą nagrodą wyróżniono Parafię Rzymskokatolicką p.w. WNP z Kobylegopola oraz Stowarzyszenie „Monar” z ul. Borówki i Administrację PTBS z ul. Folwarcznej (ta również za propagowanie idei Konkursu wśród mieszkańców osiedla). W tej kategorii przyznano również wyróżnienie dla Pana Adama Szablana z os. Przemysława, za wytrwałą pracę o zachowanie pięknej roślinności na osiedlowym kwietniku oraz dla dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 55 (za pomoc w organizacji osiedlowej części Konkursu).

            W kategorii pasy zieleni pierwszą nagrodę, również równorzędną, przyznano Parafii Rzymskokatolickiej p.w. WNP – za zieleń przy krzyżach i figurach świętych na terenie całego Kobylegopola, Pani Grażynie Błońskiej za kwietnik przy śmietniku oraz Administracji PTBS z ul. Folwarcznej za nowe nasadzenia między blokami 22-38.

            Serdecznie pozdrawiamy  Wszystkich Uczestników tegorocznej, osiedlowej edycji Konkursu „Zielony Poznań” i zapraszamy do licznego udziału w następnej. O terminie i miejscu wręczenia nagród RO powiadomimy na naszej stronie internetowej i telefonicznie.

                                                                                     w imieniu Komisji Hanna Grobelna

                                                                                                                     radna RO AZK