Jaromira/Mścibora: jak poprawić bezpieczeństwo ruchu?
Drodzy Mieszkańcy!
Wielokrotnie pytają nas Państwo o skrzyżowanie Jaromira/Mścibora, bodaj jedno z najniebezpieczniejszych skrzyżowań na terenie naszego osiedla. Kilka tygodni temu zwróciliśmy się do Oddziału Miejskiego Inżyniera Ruchu z wnioskiem o zwiększenie bezpieczeństwa ruchu w tym miejscu, np. poprzez wprowadzenie w tym miejscu skrzyżowania równorzędnego oraz oznaczenia poziomego.
MIR przychylił się do tego wniosku, zwracając także uwagę, że taka organizacja ruchu powinna zostać wprowadzona na całym obszarze strefy ograniczonej prędkości. Jednakże przygotowanie i wdrożenie tych projektów leży również w gestii Zarządu Dróg Miejskich.
Załączamy treść pisma Miejskiego Inżyniera Ruchu.