Na boisku przy Wandy/Sabiny dzięki radnym zostały zamontowane siatki na boisku do siatkówki plażowej i gier rakietowych oraz wysprzątane oba boiska. Zapraszamy i prosimy pamiętać, że wyposażenie boiska powinno służyć wszystkim mieszkańcom.20160402_130030

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Zbyłowita i Leszka” w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się w poniedziałek, 9 listopada 2015 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 87, przy ul. Leszka 42 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący:
Marcin Piernikowski, tel. 61/845 50 47, kontakt: Dariusz Marcinek, tel. 61/845 50 42.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania:Monika Borowicka – Prewicz, tel. 61/878 15 03
granice_planu_Zbylowita_Leszkakonsultacje

W celu wymiany korespondencji w tradycyjny sposób pod tablicami informacyjnymi zamontowaliśmy skrzynki na listy.  W celu usprawnienia komunikacji i szybkiej odpowiedzi prosimy zostawić numer telefonu lub inną formę  kontaktu. 12112049_185943841740554_2692593459170446086_n

W ramach festynu osiedlowego odbę™dzie się Bieg za lisem. Zbieramy zgłoszenia. Zapraszamy każdego.