Brama od strony ul Żelaznej
Otrzymaliśmy informacje ze Szpitala na temat bramy od strony ul Żelaznej .
Szpital Miejski przy ul. Szwajcarskiej w odpowiedzi na nasze wrześniowe pismo poinformował,
że ze względu na potrzeby mieszkańców brama od ul. Żelaznej będzie otwierana od godz. 5:00 rano !
brama