Budowa ulic Dobrochny, Świętochny, Władymira

Pragniemy poinformować i sprostować wpis w gazecie „MY” Oto najnowsze wpisy na stronie PIM dotyczące budowy ulic na terenie osiedla.

http://www.pozim.pl/inwestycje/w-przygotowaniu/budowa-ulic-dobrochny-swietochny-wladymira

______________________________________________________________________________________

Nazwa zadania:     Budowa ulic Dobrochny, Świętochny, Władymira 

img_0112

Dysponent:     Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Przedmiotem zadania jest budowa jezdni jednopasmowej dwukierunkowej, miejsc postojowych, obustronnych chodników, budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem oraz wykonanie zagospodarowania terenów zielonych.

Długość ulic łącznie 432 m. Nawierzchnia jezdni, miejsc postojowych i chodników – kostka betonowa.

Długość kanalizacji deszczowej łącznie – 583,7 mb w tym kanału głównego śr. 315 mm – 468,6. Wody opadowe będą odprowadzone poprzez separator do cieku Szklarka.

Utworzenie nowej zieleni na powierzchni 636,5 m2 w tym 587 m2 trawnika.

Terminy: 

– wybór inżyniera kontraktu  – 02.2018

– wybór wykonawcy – 04.2018

– realizacja robót – od 1.05 do 30.09.2018 

Aktualny stan realizacji: Trwa procedura wyboru nadzoru autorskiego oraz Inżyniera Kontraktu

Źródła finansowania: Budżet Miasta Poznania

 

Data publikacji: 08-11-2017

Aktualizacja: Łukasz Dolata

Data aktualizacji: 16-01-2018