Co dalej z budową ulic na osiedlu.

W ZSP nr.7 odbyło się spotkanie RO i mieszkańców z urzędnikami miejskimi. Obecni byli  W-ce Prezydent Wudarski oraz Radni Beata Urbańska, Michał Grześ.
Towarzyszyli im przedstawiciele ZDM-u i PIM-u
Tematem była budowa ulic Dobrochny, Świetochny, Władymira
oraz zawieszenie wykonania ulicy Miłowita.
W trakcie spotkania padło wiele cierpkich słów w kierunku ZDM-u za opieszałość w przygotowaniu do budowy wyżej wymienionych, co w efekcie mogło doprowadzić do zaniechania wykonania ulicy Miłowita poprzez wzrost kosztów. Takie działanie spowodowało przesuniecie środków na budowę tylko tych trzech ulic. Rada Osiedla przedłożyła W-ce Prezydentów Wudarskiemu całość korespondencji w porządku chronologicznym dotyczącej tegoż tematu.
W wyniku gorącej dyskusji W-ce Prezydent oraz Radni zapewnili mieszkańców o zabezpieczeniu środków finansowych na budowę ulicy Miłowita w budżecie miasta na 2019 rok. Przedstawiciel PIM-u zapewnił, iż do końca roku zostanie ukończona budowa ulic Dobrochny/Świętochny  i Władymira.
Zebranie było potrzebne, by uświadomić urzędnikom pilną potrzebę budowy ulic na naszym osiedlu.