Co dalej z ul. Pustą?

7 lipca odbyło się zebranie mieszkańców dotyczące organizacji ruchu na ul. Pustej. Dziękujemy za Państwa obecność na tym spotkaniu i wyrażenie swoich opinii. Osoby, które jeszcze chciałyby przekazać swoje uwagi, prosimy o przekazanie ich nam drogą mailową, przez wiadomość na Facebooku lub poprzez pozostawienie w skrzynkach przy tablicach informacyjnych do końca lipca.

Zarząd Dróg Miejskich przygotował cztery koncepcje uspokojenia ruchu, wykorzystujące odcinki dróg jednokierunkowych. Dwie propozycje zakładają prowadzenie ruchu na całej ul. Pustej w jedną stronę – odpowiednio „w dół” (od ul. Bożeny) i „w górę” (od ul. Sabiny). Kolejne propozycje zakładają podzielenie ul. Pustej na dwa odcinki i prowadzenie na nich ruchu w przeciwnych kierunkach – odpowiednio zbieżnie (z wjazdem od ul. Bożeny i Sabiny a wyjazdem przez ul. Wiesławy) i rozbieżnie (wjazd przez ul. Wiesławy i wyjazd w stronę ul. Bożeny i Sabiny). Szczegóły na poniższych grafikach.

Podczas zebrania Mieszkańcy zaproponowali także rozwiązania polegające na całkowitym ograniczeniu wjazdu na ul. Pustą z obu stron lub na zamknięciu dla ruchu odcinka ul. Ziemowita, lub ustawieniu znaków dopuszczających wjazd tylko dla mieszkańców. Propozycje te nie zostały jednak zaopiniowane ani przez ZDM, ani przez Miejskiego Inżyniera Ruchu, dlatego nie wiadomo, czy możliwa będzie ich realizacja.

pusta mapy