Dolina Cybiny – nowe stoważyszenie
 Pragniemy poinformować o powstaniu społecznej inicjatywy pn. Stowarzyszenie „Miłośnicy Doliny Cybiny”, które podpisało z Zakładem Lasów Poznańskich umowę użyczenia stawów wraz z terenami przyległymi położonymi w dolinie Cybiny pomiędzy Jeziorem Maltańskim a Swarzędzkim. Inspiracją do podjęcia tej ciekawej inicjatywy była wieloletnia i owocna współpraca Zakładu Lasów Poznańskich z Stowarzyszeniem Miłośników Dębiny. Stowarzyszenie Miłośnicy Doliny Cybiny, które poza nadzorem terenu, ochroną i prowadzeniem prac porządkowych, będzie prowadzić  zaplanowane wędkowanie poprzez biomanipulację wpływającą na czystości użyczonych wód i Jeziora Maltańskiego. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zamieszczenie informacji w mediach osiedlowych !
Bartosiak Krzysztof
Radny Osiedla 
Rzecznik oraz Skarbnik Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cybiny
 
 
kontakt e-mail milosnicydolinycybiny@gmail.com  oraz facebook Miłośnicy Doliny Cybiny
tel.608471168