Informacje Rady Osiedla
  1. Zapraszamy na Festyn:

festyn Borówki

2. Zdjęcie miesiąca lipca . Zwycięzcą zostało zdjęcie nr 2 – pana Adama Gabriela Grzelązki gratulujemylipiec2

3. Z prac Rady: 

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że zmienił za sugestią RO AZK nazwy przystanków i tak: Fabryka Samochodów na Antoninek Stacja, Młyn na Browarna Młyn, Nastawnia na Żywiczna Nastawnia, Lokomotywownia na Kobylepole Lokomotywownia.

Rozpoczęto prace na ul. Pustej – nadając jej jeden kierunek oraz wytyczając pas dla rowerów i miejsca parkingowe.

Otrzymaliśmy pismo z ZDM , że do 10 września zostanie uporządkowany teren u zbiegu ulic Światopełka i Zbyłowita.

Otrzymaliśmy odpowiedź na pismo do M.inż Ruchu w sprawie ul Mścibora . Informuje nas, że ze względu na niewystarczającą szerokość jezdni ulicy Mścibora oraz występujące na niej łuki poziome, nie stwierdza się możliwości likwidacji znaku B-35 „zakaz postoju” , w celu „dopuszczenia” postoju pojazdów wg zasad z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym. Z powodu małej szerokości jezdni uniemożliwiałoby to ruch dwukierunkowy, a łuki poziome skutecznie ograniczyłyby widoczność.