Inwestycje drogowe – plany na przyszłość

18 lutego przedstawiciele Rady Osiedla uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Zarządu Dróg Miejskich. Celem spotkania było omówienie potencjalnych inwestycji drogowych na terenie naszego Osiedla.
ZDM poinformował o wysokości własnych celowych środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg na terenie Antoninka-Zielińca-Kobylegopola – jest to kwota powyżej 400 tysięcy złotych. Ponadto przedstawiciel Zarządu poinformował, że zostały rozdzielone środki ze specjalnej puli przeznaczonej na budowę ulic osiedlowych. Na nasze Osiedle przypada przeszło 3 miliony złotych. W najbliższym czasie zostanie ustalone, a następnie przekazane Zarządowi Dróg Miejskich stanowisko ws. propozycji konkretnych inwestycji wykonywanych w ramach powyższych środków.
Niezależnie od tego w planie wydatków Rady Osiedla na rok 2016 zaplanowane są następujące wydatki (ich realizacja zależy od opinii ZDM-u):

  • 50 000 zł na projekt i budowę chodnika na ul. Darzyborskiej,
  • 30 000 zł na budowę platformy przystankowej na przystanku Darzybór,
  • 30 000 zł na projekt przebudowy ul. Żelaznej,
  • 140 000 zł na projekt budowy ul. Dobrowita, Dobrochny, Świętochny, Władymira, Miłowita i Zajęczej,
  • 50 000 zł na budowę chodnika i platformy przystankowej na przystanku Kobylepole n/ż.

Wszelkie informacje na temat tych inwestycji będziemy przekazywać na bieżąco.