Koniec wieńczy dzieło. O wakacyjnych warsztatach twórczych słów kilka

W dniach od 27 czerwca do 4 lipca 2016 r. odbyła się, zorganizowana przez Gimnazjum nr 22 im. D. Chłapowskiego, druga edycja wakacyjnych warsztatów twórczych. Podobnie jak w roku ubiegłym poprowadzili je artyści z Młodego Uniwersytetu Artystycznego, inicjatywy Pracowni Działań Twórczych i Edukacyjnych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W warsztatach wzięli udział uczniowie Gimnazjum nr 22, Szkoły Podstawowej nr 87, Szkoły Podstawowej nr 55, tegoroczni absolwenci naszej szkoły, a także dzieci i młodzież z okolicznych osiedli.

W programie spotkań znalazły się warsztaty twórcze z elementami Sensoplastyki®,  warsztaty z elementami działania w przestrzeni, z elementami typografii oraz działania finałowe – przygotowanie  i wykonanie projektów drzwi poszczególnych pracowni  gimnazjum. Uczestnicy stawali codziennie przed nietypowymi problemami, bez łatwych rozwiązań i schematów. Inspiracji do własnej twórczości szukali, zwłaszcza w fazie projektowania drzwi,  w pracach artystów działających w XX wieku. Finałowe zadanie  było dla uczestników dużym wyzwaniem. Spisali się na szóstkę! Dzięki ich pomysłowości i kreatywności zwykłe białe drzwi stały się  zaproszeniem do odkrywania i zgłębiania coraz to nowych tematów i zagadnień. Mamy też nadzieję, że  tak „artystycznie oznaczone” wejścia do pracowni będą dobrą wskazówką nie tylko dla nowych koleżanek i kolegów, którzy przestąpią progi naszego gimnazjum w dniu 1 września, ale także dla odwiedzających szkołę gości.

W imieniu uczestników dziękuję Radzie Osiedla Antoninek – Zieliniec – Kobylepole za ponowne sfinansowanie inicjatywy. Dzięki przekazanym środkom uczniowie mieli okazję ciekawie i twórczo spędzić pierwsze wakacyjne dni, a wnętrze szkoły stało się jeszcze bardziej przyjazne.

Dziękuję Stowarzyszeniu „Wiedza, Kultura, Pomoc” za wsparcie finansowe warsztatów. Dzięki niemu młodzi artyści mogli po zakończonych działaniach odpocząć przy małym,  słodkim co nieco.

Warsztaty nie odbyłyby się bez życzliwości dyrektor Gimnazjum nr 22 – pani Violetty Nowak, która otwiera szkołę na wszelkie przejawy aktywności, także w wakacje!

Zapraszam do obejrzenia relacji z warsztatowych wakacyjnych działań.

Elżbieta Witkiewicz
nauczyciel przedmiotów artystycznych
inicjator i koordynator działań

warsztaty warsztaty1 warsztaty2 warsztaty3 warsztaty4 warsztaty5 warsztaty6 warsztaty7 warsztaty9 warsztaty10 warsztaty11 warsztaty12 warsztaty13 warsztaty14 warsztaty15 warsztaty16 warsztaty17 warsztaty18 warsztaty19 warsztaty20