Konkurs „Zielony Poznań” 2017

Komisja Konkursu „Zielony Poznań” 2017                

Rady Osiedla

Antoninek – Zieliniec – Kobylepole

Liczba i kategorie obiektów, zgłoszonych do II etapu konkursu „Zielony Poznań” z Osiedla Antoninek – Zieliniec – Kobylepole:

 1. Kategoria ogrody przydomowe:
  • Anna Nowacka – ul. Perkoza 19, 61-058 Poznań;
  • Ewa Grzeszak – ul. Rugijska 36, 61-059 Poznań.
 2. Kategoria balkony/ okna:
  • Urszula Molenda – ul. Folwarczna 29c/29, 61-064 Poznań.
 3. Kategoria zieleńce:
  • „Monar” WCPB Dom Readaptacji Społecznej, Administrator Helena Wąsiewicz – ul. Borówki 8, 61-304 Poznań.

 

__________________________________________________________________________________

Protokół z posiedzenia komisji Konkursu Zielony Poznań w sprawie wytypowania zwycięzców w poszczególnych kategoriach konkursowych

             Komisja konkursowa w składzie:

 • Przewodnicząca – Hanna Grobelna
 • Członek – Dionizy Radojewski
 • Członek – Magdalena Ziółkowska

 na podstawie lustracji obiektów, zadecydowała o wskazaniu następujących zwycięzców         w poszczególnych kategoriach:

Kategoria ogrody:

I miejsce:

 • Anna Nowacka – Zieliniec
 • Ewa Grzeszak – Zieliniec

II miejsce:

 • Maria Stefaniak – Kobylepole
 • Barbara Grembowska – Kobylepole

III miejsce:

 • Krystyna Koper – Zieliniec
 • Michał Stefaniak – Kobylepole
 • Paulina Hajek – Antoninek

Wyróżnienia:

 • Henryka Jaworska – Zieliniec
 • Ireneusz Kamiński – Zieliniec
 • Eugenia Jaworska – Antoninek

      *    Agnieszka Józiak – Kobylepole 

Kategoria balkony/ ogrody/ okna:

I miejsce:

 • Urszula Molenda – Kobylepole

II miejsce:

 • Grażyna Błońska – Kobylepole
 • Barbara Grembowska – Kobylepole

III miejsce:

 • Krzysztof Sowiński – Kobylepole

Wyróżnienia:

 • Bolesław Kozielczyk – Antoninek
 • Bożena Nowak – Kobylepole
 • Barbara Przybył – Kobylepole
 • Adam Szablan – Kobylepole

Zieleńce:

I miejsce:

 • „Monar” WCPB Dom Readaptacji Społecznej, Administrator Helena Wąsiewicz –    Kobylepole

II miejsce:

 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP, ksiądz Dominik Kużaj –  Kobylepole

Wyróżnienia:

 • Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina, dyrektor Jolanta Pszczółkowska –      Kobylepole

 

Pasy zieleni:

I miejsce:

 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP, ksiądz Dominik Kużaj (teren przy figurach ul. Dymka, Folwarczna, Piwna/Stalowa) – Kobylepole    

Wyróżnienia:

 • Grażyna Błońska – Kobylepole

 

przewodnicząca  Hanna Grobelna

 członek Dionizy Radojewski

 członek Magdalena Ziółkowska