Konsultacje dot Miłostowa

Szanowni Państwo

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy i jednocześnie przypominamy o konsultacjach społecznych dotyczących terenu między ul. Warszawską a ul. Bożeny .  Czwartek 08 grudnia – godzina 17.00 w Szkole nr 46 przy ul Inowrocławskiej 19.

konsultacjeantoninek