Konsultacje społeczne dot Miłostowa

Szanowni Państwo

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy i jednocześnie przypominamy o konsultacjach społecznych dotyczących terenu między ul. Warszawską a ul. Bożeny . Tematem jest projekt budowy parkingu P&R wraz z wyposażeniem w rejonie pętli tramwajowej MIŁOSTOWO. Czwartek 20 lipca 2017 godz 17.00 w Szkole Podstawowej nr 87 ul Leszka 42 w Poznaniu.

konsultacje2017