Konsultacje ws. MPZP „Rejon ul. Dobromiły”

14 listopada odbyło się spotkanie w ramach konsultacji ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Dobromiły”. Załączamy prezentację przygotowaną przez zespół projektowy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, która zawiera najważniejsze informacje dotyczące zarówno przepisów dot. planowania zagospodarowania przestrzennego, jak i bardziej szczegółowe informacje o tym planie.

Jednocześnie przypominamy, że od 22 listopada do 13 grudnia można zgłaszać wnioski do projektu: mpu@poznan.mpu.pl.

mpu dobromiły