Kontakt

Telefony:
Przewodniczący Rady Osiedla -€“ 501 259 228
Zastępca przewodniczącego Rady Osiedla – 608 471 168
Przewodniczą…cy Zarzą…du Osiedla -€“ 603 122 296

Adresy e-mail:
rada.azk@wp.pl
Osiedle_Antoninek@um.poznan.pl

Facebook
www.facebook.com/rada.azk

Adres do korespondencji:
Wydział‚ Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
ul. K. Libelta 16/20
61-706 Poznań
Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

Listy można wrzucać także do skrzynek na korespondencję pod tablicami ogłoszeniowymi 

Tablice ogł‚oszeniowe Rady Osiedla oraz skrzynki na korespondencję:

  • ul. Warpińska / ul. Arkoń„ska (naprzeciwko koś›cioł‚a)
  • ul. Leszka (przy wejściu na szkolny plac zabaw)
  • ul. Św. Kingi / ul. Bożeny
  • ul. Darzyborska (naprzeciwko klatki nr 6)
  • ul. Majakowskiego (między Wilczą… a Browarną…)
  • ul. Żelazna (os. Przemysława)

Ważniejsze informacje będą umieszczane także na tablicach na ul. Sabiny (przy placu zabaw) i Darniowej (skrzyżowanie z Rybitwy).