Nadzwyczajne oświadczenie Rady Osiedla

Kwietniowa sesja Rady Osiedla zbiegła się z dniem 1050. rocznicy Chrztu Polski. Z tej okazji przyjęliśmy następujące oświadczenie:

Nadzwyczajne oświadczenie
Rady Osiedla Antoninek – Zieliniec – Kobylepole
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

W dniu dzisiejszym sesja naszej Rady zbiega się z 1050. rocznicą chrztu księcia Mieszka I, co w naszej narodowej tradycji tożsame jest z Chrztem Polski.

Od tego momentu cała historia naszej ojczyzny wiąże się nieodłącznie z łacińską tradycją chrześcijańską. Rozwój państwowości, kultury i nauki polskiej rozpoczyna się od 14 kwietnia 966 r. Bez względu na poglądy polityczne i religijne dzisiejszych Polaków zdajemy sobie sprawę, że dla naszej Ojczyzny był to punkt przełomowy. Czujemy się spadkobiercami tego wielkiego dziedzictwa.

My Polacy i poznańczycy, radni osiedla miasta, które jest kolebką polskiej państwowości, chcemy w dniu dzisiejszym pamięć tego wydarzenia. Będziemy też przypominać o Chrzcie Polski mieszkańcom naszego osiedla, a szczególnie młodszym pokoleniom, żeby narodowe tradycje przetrwały następne wieki.