Niszczenie drzew

     W związku z wykrywanym przez służby ZLP pozyskiwaniem soku z brzóz rosnących w lasach komunalnych informujemy, że każda zauważona przez nas próba ww. pozyskania będzie kończyła się konfiskatą sprzętu jaki został do tego celu użyty, a także zostanie to zgłoszone na Straż Miejską. ZLP nie wyraża zgody na prowadzenie tego typu działań w lasach komunalnych. Pozyskiwanie soku prowadzone jest w sposób zagrażający zdrowiu drzew.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się również z prośbą do wszystkich osób, które zauważą,
że w lesie komunalnym jest pozyskiwany sok z brzóz o kontakt z Zakładem Lasów Poznańskich pod
nr tel. 61 877 45 15.

.