Antoninek

Antoninek jest częscią osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole położoną po obu stronach drogi wylotowej w kierunku Warszawy. W granicach Poznania znajduje się od 1940 r. Powstał jako osiedle podmiejskie na przełomi XiX i XX w., przy czym najpierw był w granicach ulic Pustej i Ludmiły oraz folwarkiem Antoninek nad młyńskim Stawem.

Po II wojnie światowej zlokalizowano tu jeden z największych terenów zabudowy jednorodzinnej w Poznaniu. Dojazd do nich zapewnia przede wszystkim ul. Warszawskaa, w latach 1972-74 przebudowana na dwujezdniową trasę z linią tranwajową. W latach 1974-77 dla mieszkańców osiedla wybudowano kościół parafialny Ducha Świętego.

Wschodnia część dzielnicy ma charakter przemysłowy. Huta Szkła Antoninek powstała w1933 roku a od 1993 r. istnieje tu przedsiębiorstwo Volkswagen Poznanń.

Na pólnoc od ul. Warszawskiej, na obszarze ponad 100ha rozciąga się największy poznański cmentarz – Miłostowo.

 

Autor  Pietruska & Mierkiewicz – Wydawnictwo i Bank Geoinformacji Sp. z o.o.