Ostatnie komunikaty

Zamieszczamy listę kandydatów do kolejnej Rady Osiedla:

Zgodnie z prośbą KAS zamieszczamy ulotkę dotyczącą rozliczeń PIT.