Parkowanie na ul. Mścibora

W ostatnich dniach przekazaliśmy do Zarządu Dróg Miejskich wniosek mieszkańców bloku przy ul. Mścibora 62 o likwidację zakazu postoju na ul. Mścibora wzdłuż tego budynku. W swoim wniosku podpisani mieszkańcy zaznaczyli także, że w przypadku braku możliwości zachowania w takiej sytuacji ruchu dwukierunkowego, wnioskują o wprowadzenie na tym odcinku ruchu jednokierunkowego. O szczegółach sprawy poinformujemy po otrzymaniu odpowiedzi od ZDM-u.