Pisma ws. ul. Pustej oraz stanu innych dróg

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców Zarząd Osiedla skierował do Miejskiego Inżyniera Ruchu prośbę o rozwiązanie kwestii nadmiernego ruchu samochodowego na ulicy Pustej oraz zbyt dużej prędkości przejeżdżających tamtędy samochodów.
Ponadto poprosiliśmy Zarząd Dróg Miejskich o wyrównanie nawierzchni pobocza ul. Światopełka, łatanie dziur w nawierzchni ul. Kobylepole i Piwnej oraz rozwiązanie problemu samochodów parkujących na ul. Miłowita (poprzez ustawienie słupków). Liczymy, że nasze prośby zostaną rozpatrzone pozytywnie.

pusta