Pismo Prezydenta m Poznania

Zamieszczamy pismo Prezydenta m. Poznania dot Wyborów do Rad Osiedli w Poznaniu.