Pismo z PIM

 Pismo wyjaśniające – dotyczące postępu prac w sprawie ulic Dobrochny Świętochny Władymira.