Plan zagospodarowania ul. Majakowskiego

Prezentujemy Plan zagospodarowania rejonu ulicy Majakowskiego po konsultacjach, które odbyły się w sp55 we wtorek 09.04.2019.Informujemy, że wszelkie uwagi i sugestie należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie …do 26 kwietnia 2019 !