Po spotkaniu ws. placu zabaw przy ul. Majakowskiego

30 czerwca odbyło się zebranie mieszkańców zainteresowanych sprawą placu zabaw, który ma powstać przy ul. Majakowskiego. Uczestnicy mogli wyrazić swoje opinie i uwagi, których wysłuchali przedstawiciele Rady Osiedla oraz delegat POSiR-u. Zarząd Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole biorąc pod uwagę wnioski z zebrania przesłał do POSiR-u pismo, które załączamy poniżej.
Przypominamy, że środki na inwestycję zostały przekazane bezpośrednio przez Radę Miasta Poznania.

za2