Podsumowanie roku 2015

Drodzy Mieszkańcy!

Zakończył się rok 2015, pierwszy rok działania Rady Osiedla obecnej kadencji. Choć rozpoczęła się ona dopiero pod koniec kwietnia, udało się zrealizować wiele działań na rzecz mieszkańców całego Osiedla.

Do największych inwestycji należy pierwszy etap budowy placu zabaw w Zielińcu. Od października dzieci mogą korzystać z nowych, bezpiecznych urządzeń do zabawy na świeżym powietrzu. W tym roku przy placu realizowana będzie budowa siłowni zewnętrznej.

Udało się także przeprowadzić remonty w szkołach i przedszkolach. Szkoła Podstawowa nr 55 zyskała nową nawierzchnię części placu, a Szkoła Podstawowa nr 87 – nowe schody prowadzące na boisko. Wokół Przedszkola nr 4 wymienione zostało ogrodzenie, a Przedszkole nr 68 zostało powiększone o dodatkowe skrzydło. Ze społecznościami szkół i przedszkoli Rada Osiedla od wielu lat utrzymuje przyjazną współpracę, z której nie będziemy rezygnować.

Dbamy także o komfort osób, korzystających z ulic naszego Osiedla. W roku 2015 powstały dwa progi zwalniające (na ul. Leszka i Żelaznej), rozpoczęliśmy również procedury, mające na celu poprawę bezpieczeństwa i wygody pasażerów autobusów, korzystających z przystanków „Kobylepole” i „Darzybór”.

Duży nacisk kładziemy na integrację mieszkańców. Zorganizowany we wrześniu festyn osiedlowy „Bliżej przyrody”, który nad Młyński Staw przyciągnął kilkaset osób, to tylko jedno z wielu takich działań. Zorganizowaliśmy także – głównie z myślą o seniorach – spotkania przedświąteczne w szkołach i wyjazd do muzeów w Rogalinie i Puszczykowie; z myślą o młodszych – wyjazd na „Antygonę” do gnieźnieńskiego Teatru im. A. Fredry; a z myślą o wszystkich aktywnych – dwa rajdy rowerowe pod hasłem „Szlakiem okolicznych historii”. Ponadto włączyliśmy się w świętowanie Święta Niepodległości – zapraszając mieszkańców na patriotyczną wieczornicę. Podjęliśmy przyjazną współpracę z działającymi na terenie naszego Osiedla: Monarem i Pogotowiem Społecznym.

Na rzecz mieszkańców podejmujemy także kontakt z instytucjami miejskimi. Dzięki naszym interwencjom zostały między innymi: poprawiona nawierzchnia ul. Smołdzinowskiej oraz usunięte uszkodzenia na innych ulicach; a także oczyszczony i udrożniony przepływający przez Antoninek strumień Szklarka.

Jeszcze raz dziękujemy Wam za zaufanie. Postaramy się go nie nadużyć i wciąż działać na rzecz Mieszkańców całego Osiedla.