Podziękowanie

 Przedstawiciele Rady Osiedla AZK 13.03 2019 złożyli Panu Bogumiłowi – leśniczemu urzędującemu na naszym terenie  podziękowanie za współpracę wraz z życzeniami wszelkiego dobra na zasłużonej emeryturze na którą przeszedł w styczniu tego roku . Panie Bogumile – Dziękujemy.