Pomniki przyrody na KOBYLEOPLU

Prezydent Miasta Poznania podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody grupy drzew na Kobylepolu – pomiędzy ulicami Piwną, Dymka ,Stalową i Szpaków. Drzewa w ilości 11 sztuk to okazałe pomniki o dużych walorach estetycznych i historycznych. Wszelkie opinie i wnioski w tej sprawie składa się na ul Gronową 22 Sprawę prowadzi p. Iwona Zajączek 61 878 40 87

W załącznikach pismo.

OS-VI.6120.6.2018