Pomoc

Przekazujemy link otrzymany z gim22 dalej. Możesz pomóc – to pomagaj.

Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

Na prośbę uczniów,grona pedagogicznego SP 46 oraz ZSP NR 7 zwracamy się z prośbą o pomoc i wsparcie !

eryk2