Postępowanie środowiskowe w sprawie schroniska dla zwierząt

Drodzy mieszkańcy.

Przesyłamy skan istotnego naszym zdaniem pisma . Postępowanie środowiskowe w sprawie schroniska dla zwierząt na Darzyborze. Ewentualne  Uwagi mieszkańcy mogą składać do dnia podanego w treści !

 .
 Sprawę prowadzi: Kamila Bogucka, Wydział Ochrony Środowiska UMP, 61-655 Poznań, ul. Gronowa 22 A, tel. 618784083, pok. 103, kamila_bogucka@um.poznan.pl
Pozdrawiamy  wakacyjnie!