Poszukujemy mieszkańców z pasją!

Poszukujemy mieszkań„ców z pasją…, którzy chcieliby podzielić się nią z innymi podczas festynu 13 wrześ›nia. Zapraszamy osoby zajmujące się twórczością plastyczną, drobnym rzemiosł‚em i rę™kodziełem. Oferujemy miejsce, dając możliwość prezentacji i sprzedaży swoich produktów. Zainteresowanych prosimy o kontakt z telefoniczny, mailowy lub przez Facebooka najpóźniej do 30 sierpnia.