Program „POZnań – i zamieszkaj”,

Biuro Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania, w nawiązaniu do przekazanego Państwu pisma w sprawie realizacji Programu „POZnań – i zamieszkaj”, uprzejmie informuje, że termin naboru wniosków do Programu został przedłużony do 30 listopada 2021 r.  Wnioski o udział w programie można składać zarówno drogą elektroniczną na adres nabor_poznan@um.poznan.pl, jak i w tradycyjnej, papierowej formie w siedzibie Biura Spraw Lokalowych przy ul. Matejki 50 w Poznaniu (skrzynka podawcza umieszczona w gmachu budynku) bądź poprzez przesłanie wniosku za pośrednictwem poczty.

Mieszkania na wynajem oferowane przez PTBS sp. z o.o. w ramach programu Poznań i zamieszkaj stanowią alternatywną i tańszą, a przede wszystkim stabilniejszą formę zamieszkania w stosunku do rynku najmu komercyjnego. Wyznacznikiem atrakcyjności oferty jest niskie zaangażowanie środków własnych przyszłego najemcy na wpłatę partycypacji w kosztach budowy lokalu – nie więcej niż 20%, a także możliwość skorzystania z dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, co znacznie wpłynie na obniżenie kosztów utrzymania mieszkania. Inwestycja  zasługuje na szczególną uwagę także pod kątem lokalizacji oraz rozbudowanej infrastruktury i oferty usługowej, co sprawia, że jest to idealna oferta dla osób ceniących sobie komfort życia, z dala od zgiełku miasta. 

Mając na uwadze, iż oferta mieszkaniowa jest szczególnie atrakcyjna dla ludzi młodych, średnio zarabiających, których nie stać na opłacenie czynszu na wolnym rynku  zwracam się      z prośbą o przekazanie informacji o programie Państwa pracownikom, miejskim jednostkom organizacyjnym, które Państwo nadzorujecie lub z którymi współpracujecie, w przekonaniu, że   w ten sposób rozwiązane zostaną problemy mieszkaniowe osób, które zdecydują się na udział w Programie.

                   Z poważaniem

                                               Renata Murczak

                                                     Dyrektor Biura Spraw Lokalowych