Rozbudowa ulicy Krośniewickiej na osiedlu Zieliniec w Poznaniu

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie pełniąca funkcję Inwestora Zastępczego dla
Inwestycji pn. „Budowa dróg na osiedlu Zieliniec”, uprzejmie informuje:
1. ul. Krośniewicka:
– zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej,
– zgodnie z terminami wynikającymi z umowy w dniu 30.09.2021r. Projektant
złożył wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji
drogowej – w załączeniu przekazujemy Państwu kopię złożonego wniosku
wraz z materiałami.
– planowany termin uzyskania w/w decyzji to 15.12.2021r.
2. ul. Świętowidzka (odc. Dzicza-Sarnia) i ul. Świętowidzka na odcinku od ulicy
Warszawskiej do wybudowanego odcinka:
– zgodnie z Państwa postulatami projekt nie będzie obejmował połączenia
bezkolizyjnego ul. Krośniewickiej z ul. Świętowidzką. Obecnie nie ma środków
na realizację tego zakresu.
– w dniu 29.10.2021r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wybór
Wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej w zakresie dwóch
odcinków ul. Świętowidzkiej j.w.
-Projektant będzie miał na opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń 360 dni od dnia
podpisania umowy.

załączniki pismo , mapa ,