Skrzynka pocztowa w Zielińcu

Zarząd Osiedla zwrócił się do Poczty Polskiej S.A. z prośbą o montaż skrzynki na listy przy skrzyżowaniu ul. Sarniej i Sośnickiej. Obecnie najbliższa skrzynka znajduje się w Antoninku, co stanowi duże utrudnienie dla osób, zwłaszcza starszych, chcących wysłać list. Mamy nadzieję, że prośba zostanie szybko pozytywnie rozpatrzona.