Spotkanie RO z VW Poznań

Podczas ostatniego spotkania radnych Osiedla A-Z-K z przedstawicielami Zakładu VW – Poznań uzyskaliśmy informację o wpisaniu tej fabryki na listę zakładów o znacznym ryzyku awarii przemysłowej. Związane jest to z przechowywaniem i stosowaniem, na terenie należącym do VW, nowego chłodziwa do samochodowych systemów klimatyzacyjnych. Jest to R1234yf (HFO), czyli czynnik narzucony przez Dyrektywę 2006/40/WE dla pojazdów produkowanych na teren UE. Od 1.01.2017 r. powinny go posiadać wszystkie nowe samochody na terenie UE. Koncern musiał więc dostosować swoją produkcję do wymogów tej Dyrektywy. W związku z powyższym zostaliśmy zaproszeni do wizytacji zakładu, celem zapoznania się z systemami zabezpieczeń przeciwawaryjnych i przeciwpożarowych dla przechowywania, przesyłu czynnika chłodzącego oraz podczas napełniania nim klimatyzatorów. Odwiedziliśmy także lakiernię, gdzie używane są inne zagrażające środowisku substancje oraz centrum monitoringu zakładowego. Pan Waldemar Szymański oraz pracownicy Grupy Prewencji Pożarowej  wyczerpująco odpowiadali na pytania radnych oraz oprowadzali wzdłuż linii przepływu HFO, wskazując krytyczne punkty kontrolne (punkty natarcia/detekcji gazowej), podłączone do elektronicznego systemu monitorowania zagrożeń. Wszystkie zabezpieczenia są zgodne z normami unijnymi, korporacyjnymi oraz polskimi, których wymagania są nawet bardziej restrykcyjne (zdublowana detekcja). Nowe chłodziwo jest też przyjaźniejsze środowisku naturalnemu (GWP = 4) w stosunku do poprzednio stosowanego R134a (GWP = 1430), czyli w znacznie mniejszym stopniu przyczynia się do tworzenia gazów cieplarnianych. Między innymi także koncern VW prowadzi prace nad wprowadzeniem nowego czynnika chłodzącego, opartego na ditlenku węgla, który prócz możliwie najniższego wpływu na środowisko będzie całkowicie niepalny i dużo tańszy od swojego poprzednika. W ramach Dialogu Społecznego w dniu 12.04.2017 r. Zakład VW w Antoninku odwiedzili radni Bartosz Rozynek oraz pisząca te słowa Hanna Grobelna.

wv1grobelna

Na dołączonych zdjęciu strażacy z Grupy Prewencji Pożarowej oraz radni osiedlowi.