Sprawozdanie z pracy Zarządu RO za 2017r.

Na ostatniej sesji Rada Osiedla przyjęła sprawozdanie z pracy Zarządu Rady za 2017 rok.Obejmowało ono najistotniejsze sprawy.Prezentujemy jego teść.