Utrudnienia w Zielińcu – informacje dla mieszkańców
Drodzy Mieszkańcy!
W związku z zamknięciem dla ruchu ul. Starachowickiej i utrudnieniem dojazdu do Zielińca, w dniu dzisiejszym delegaci Rady Osiedla wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami VW Poznań, ZDM i wykonawcy robót. Przekazujemy zatem podsumowanie tego spotkania.
 
1. Harmonogram przebudowy układu komunikacyjnego w Zielińcu został ustalony w ramach porozumienia VW Poznań z ZDM-em na wiele miesięcy przed podjęciem przez Poznańskie Inwestycje Miejskie decyzji o przebudowie mostu na Cybinie. Zmiana podjętego zawczasu harmonogramu wiązałaby się z koniecznością wypłacania kar umownych (co w konsekwencji doprowadziłoby do zmniejszenia zakresu prac na obszarze Zielińca) i znacznego wydłużenia czasu całej przebudowy.
 
2. Wykonawca robót zapewnił, że przejazd przez zamknięte odcinki NIE będzie ograniczony w stopniu większym niż niezbędny – tzn. przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności będzie można korzystać z dróg nawet na etapie układania podkładu pod docelową nawierzchnię.
 
3. Podczas pierwszych dwóch tygodni prac całkowicie niemożliwy będzie przejazd ul. Starachowicką – w miejscu której prowadzone będą głębokie wykopy. Objazd wytyczono ul. Warszawską i Sośnicką (z nawrotem w Swarzędzu). VW Poznań informuje, że w tym czasie zawieszona będzie normalna praca fabryki – w związku z tym ruch na ul. Warszawskiej zmniejszy się o ok. 600 tirów dziennie (realizujących dostawy z/do fabryki) oraz samochody pracowników zakładu.
 
4. Wykonawca robót zapewnił, że ogłoszony przez ZDM dwumiesięczny termin prowadzenia prac jest terminem maksymalnym – prawdopodobnie ten etap przebudowy uda się zakończyć nieco wcześniej.
 
5. Wraz z VW Poznań, Zarządem Dróg Miejskich i wykonawcą prac apelujemy do mieszkańców Zielińca o niezakłócanie prowadzonych prac – zwłaszcza poprzez utrudnianie wejścia na plac budowy. Takie działania mogą jedynie wydłużyć czas prowadzenia inwestycji.
 
6. W swoim imieniu przypominamy, że Rada Osiedla skrupulatnie odbiera wszystkie sygnały od Państwa i w miarę możliwości niezwłocznie na nie reaguje. Zachęcamy zatem do kontaktowania się z nami i przekazywania wszelkich uwag związanych z prowadzoną przebudową. Ze swojej strony zobowiązujemy się do bezzwłocznego przekazywania Państwu wszelkich nowych informacji dotyczących tej sprawy.