Uwaga! Plan zagospodarowania ul. Majakowskiego.

Przekazujemy informację:

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Majakowskiego w Poznaniu. W załączniku informacja – obwieszczenie.MPU AZK