Wakacyjne Warsztaty Twórcze 2019 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7

W dniach od 24 do 28 czerwca 2019 r. , pod hasłem „Natura inspiracją i tworzywem”, odbyła się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 piąta edycja Wakacyjnych Warsztatów Twórczych. W zajęciach wzięli udział uczniowie w wieku od sześciu do szesnastu lat, wielu po raz kolejny! Warsztaty prowadziły Liliana Duda – plastyk, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 19
w Poznaniu oraz niżej podpisana. Uczestnicy działali w szkole i w plenerze, indywidualnie
i w grupach. Ćwiczenia i zadania poprzedzane były prezentacją twórczości artystów tworzących w ramach nurtu  Land art – sztuka ziemi. Ze zgromadzonych przez uczestników materiałów przyrodniczych powstały owady, znaki na ziemi, reliefy i mobile. Uczniowie zaprzyjaźniali się z drzewami snując wielokolorowe, przestrzenne wątki i tworzyli prace malarskie. Bogactwo otaczającej natury, wyobraźnia i wrażliwość uczniów zaowocowały ciekawymi i oryginalnymi realizacjami. Młodym artystom dziękujemy za udział, zaangażowanie i twórcze działania. Wszystkie powstałe podczas warsztatów prace zostaną zaprezentowane we wrześniu na wernisażu, na który już dziś serdecznie zapraszamy. O jego terminie poinformujemy na stronie internetowej szkoły.

Dziękujemy Dyrektor ZSP nr 7  – Pani V. Nowak, która wyraziła zgodę na artystyczne działania w wakacyjny czas. Serdecznie dziękujemy głównemu sponsorowi warsztatów  – Radzie Osiedla Antoninek – Zieliniec – Kobylepole. Dzięki przekazanym środkom uczniowie naszej szkoły mogli ciekawie i twórczo spędzić pierwsze wakacyjne dni. Dziękujemy Radzie Rodziców ZSP nr 7, która po raz kolejny zasponsorowała poczęstunek dla uczestników.   Mamy nadzieję, że uczestnicy tegorocznych warsztatów nie mają wątpliwości, że natura może być zarówno źródłem inspiracji, jak i interesującym tworzywem.
                                                                     Elżbieta Witkiewicz, nauczycielka plastyki w ZSP nr 7
                                                                                                organizatorka i koordynatorka projektu