Warsztaty artystyczne 2017 w zespole szkół w Antoninku

Do trzech razy SZTUKA!

W dniach 26 – 30 czerwca 2017 r. odbyła się w naszej szkole trzecia edycja Wakacyjnych Warsztatów Twórczych.  W zajęciach prowadzonych przez artystki ze Stowarzyszenia MUA wzięli udział uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 oraz Gimnazjum nr 22.  
W programie spotkań znalazły się warsztaty w szkole i w plenerze. Uczestnicy 
wykonywali ćwiczenia rysunkowe, kolaże i prace przestrzenne, samodzielnie projektowali plakaty, przygotowywali je do druku i oprawiali. Każdej realizacji towarzyszyło podsumowanie i omówienie, co umożliwiło uczniom odkrycie własnych mocnych stron
i rozwój umiejętności.  Efektem końcowym zajęć są plakaty, których motywem przewodnim są woda i rzeka Warta ( w nawiązaniu do trwającego Roku Rzeki Wisły).  Plakaty zdobią już korytarz szkoły i są wyrazem  kreatywności, pomysłowości i umiejętności plastycznych uczestników.  Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się w dniu 4 września br.

Zajęcia zostały sfinansowane ze środków przekazanych przez Radę Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole oraz Radę Rodziców Gimnazjum nr 22. Dzięki naszym fundatorom uczniowie ciekawie i twórczo spędzili pierwsze wakacyjne dni. Dziękujemy!

Elżbieta Witkiewicz, koordynator projektu,

nauczyciel przedmiotów artystycznych w Gimnazjum nr 22

mua1 mua2 mua3 mua4 mua5 mua6