Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Józefa Ślachetki

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Józefa Ślachetki

długoletniego Radnego Osiedla

Antoninek – Zieliniec – Kobylepole,

którego będziemy wspominać jako człowieka niezwykle życzliwego oraz pracowitego, cenionego pszczelarza.

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim

składają

Radni Osiedla Antoninek – Zieliniec – Kobylepole