Z głębokim smutkiem zawiadamiamy

Szanowni Mieszkańcy,

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w wieku 103 lat  najstarszej mieszkanki  Kobylegopola (ale myślę że i całego naszego Osiedla A-Z-K) śp. Pani Czesławay Prymki.
W czwartek o 9:15 jest różaniec w kościele na Kobylepolu, o 9:45 msza św. i o 11:00 pogrzeb.