Z prac Rady Osiedla – luty2018

W skrócie:

  1. Przyjęto uchwałę o budowie ulicy Leśnej jako priorytet w ramach V etapu programu przebudowy układu komunikacyjnego w Zielińcu.
  2. Przeznaczono środki na wykonanie projektów ulic :     – Mścibora (od Światopełka do Miłowita)    – Zbyłowita (od Światopełka do Miłowita)     -Ziemowita (Browarna a Sędziwoja)    – Gniewka (cała)    – Zajęcza ( cała).
  3. Podjęto kroki dotyczące kolejnego zakupu ławek i koszy oraz stojaków rowerowych na teren osiedli.
  4. Podjęto środki na konserwację boiska ze sztuczną trawą przy ul Wandy/ Sabiny, oraz naprawę ławek i sprzętu.
  5. Realizacja chodnika pomiędzy Wandy a Warszawską została wstrzymana przez Regionalną Dyr. Lasów Państwowych i będzie rozpatrywana w terminie późniejszym – po odwołaniach ZDM.
  6. Kontynuowane będą prace w Parku przy Browarnej. W 2018 r dzięki poprawce Budżetu R. O.