Z prac Rady Osiedla Sierpień 2022

Informujemy, że w dniach 28 sierpnia – 18 września br. Odbędą się konsultacje społeczne dot. Projektów statutów jednostek pomocniczych miasta – osiedli.

Projekty uchwał Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutów osiedli oraz pozostałe materiały dostępne są na portalu osiedlowym w zakładce poznan.pl/osiedla konsultacje.

Konsultacje społeczne zostaną opublikowane na stronie dedykowanej https://www.poznan.pl/konsultujemy/

Pisemne opinie, uwagi i propozycje do projektów z wykorzystaniem odpowiedniego formularza należy przekazać:

Drogą elektroniczną na adres: konsultacje_osiedla@um.poznan.pl

Listownie na adres Urząd Miasta Poznania Wydz, Wspierania Jedn.Pom.Miasta Libelta 16/20 61-706 Poznań.

W konsultacjach mogą uczestniczyć mieszkańcy Poznania w odniesieniu do statutu i osiedla  na którym zamieszkują.

Zapraszamy ROAZK