Z prac Rady Osiedla

Informacje RO:

Informujemy, że otrzymaliśmy pismo z Poczty Polskiej o utrzymaniu punktu pocztowego przy ulicy
Mścibora 66.

Otrzymaliśmy podziękowanie z Gim 22 za wsparcie „Wakacyjnych Warsztatów Twórczych”. Bardzo dziękujemy.

podzienkowanie