Zaproszenie i LINK ZOOM na posiedzenie KdsSMP 08.03.2023r. godz. 16:30 – tryb zdalny

Szanowni Państwo,

przesyłam zaproszenie na zdalne posiedzenie Komisji ds. Studium Miasta Poznania, które odbędzie się 8 marca 2023 r. (środa) o godz. 16:30.

Link do spotkania:

Dołącz do spotkania Zoom
https://poznan-pl.zoom.us/j/93616501975?pwd=YlJrajJGNFc5cXFMRlVFVDZzTDFadz09
Identyfikator spotkania: 936 1650 1975
Kod dostępu: 417794

Z poważaniem
Agata Maliszewska
Urząd Miasta Poznania
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
Oddział Koordynacji i Funkcjonowania Jednostek Pomocniczych
tel. 61 878-41-53

KOMISJA ds. STUDIUM MIASTA POZNANIA Poznań, 1 lutego 2023 r.

RADY MIASTA POZNANIA

RM-V.0012.9.3.2023

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie

Komisji ds. Studium Miasta Poznania RMP,

które odbędzie się

8 marca 2023 r. o godz. 16:30 (środa)

w trybie zdalnym

Proponowany porządek obrad:

 1. Omówienie problemów Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, prezentacja MPU.
 2. Informacje dotyczące uwag, które wpłynęły do projektu Studium M. Poznania.
 3. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji

ds. Studium Miasta Poznania RMP

Paweł Matuszak

W szczególności otrzymują:

 1. Pan Bartosz Guss, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
 2. Pani Natalia Weremczuk, Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
 3. Pan Piotr Sobczak, Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
 4. Pani Magda Albińska, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
 5. Pan Grzegorz Kamiński, Dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
 6. Pani Magdalena Żmuda, Dyrektor Wydziału Klimatu i Środowiska
 7. Pan Szymon Prymas, Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej
 8. Pan Krzysztof Olejniczak, Dyrektor ZDM
 9. Pan Jan Gosiewski, Dyrektor ZTM
 10. Pan Robert Kalak, Przewodniczący KDO przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska;
 11. Pan Paweł Chudziński – Prezes Zarządu Aquanet S.A
 12. Rady Osiedli, Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole przez Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
 13. Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Poznań;
 14. Radni Komisji ds. Studium Miasta Poznania

Anna Prager

Biuro Rady Miasta tel. (0-61) 8 785-336