Zawiadomienie – Geopoz

Na prośbę Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego „Geopoz” przekazujemy zawiadomienie o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków leżących na terenie obrębu Kobylepole. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udzielenia informacji nt. budynku i umożliwienia wglądu w posiadaną dokumentację oraz wejścia na grunt w celu wykonania niezbędnych czynności.

Załączamy wykaz adresów należących do tego obrębu oraz skan pisma.

obr7