Zielony Poznań – spotkanie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie podsumowujące tegoroczny osiedlowy konkurs Zielony Poznań . Prosimy o przybycie szczególnie uczestników, którzy nie odebrali jeszcze nagród. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 15.10.2018 o godzinie 17.30 w SP 55 przy ulicy Szpaków 1.