Zmiana w składzie Rady Osiedla

Drodzy Mieszkańcy!

Informujemy, że 14 stycznia br., wskutek rezygnacji pani Joanny Ciechanowskiej-Barnuś z funkcji radnej Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, na członka Rady Osiedla zaprzysiężony został pan Stanisław Schupke.